Reklamy Serwisów Telefonów odrzucane w Google Ads

Reklamy Serwisów Telefonów odrzucane w Google Ads

Kilka dni temu pomagałem uruchomić kampanię w systemie Google Ads (AdWords’y) dla zaprzyjaźnionego serwisu telefonów z Krakowa. Wszystkie reklamy tekstowe zostały bez wyjątku odrzucone z powodów „działalności podlegającej ograniczeniom”. W podobnej sprawie...
Google zna Twoje intencje

Google zna Twoje intencje

Tak jak za każdym pytaniem stoi powód jego zadania, tak i za wpisaniem zapytania w Google stoi chęć – intencja.  Google doskonale rozumie zapytania oraz rozpoznaje intencje. Robi to w celu serwowania nam jeszcze lepszych wyników. Jak wyłuskać zapytania, na...