Reklamy Serwisów Telefonów odrzucane w Google Ads

Reklamy Serwisów Telefonów odrzucane w Google Ads

Kilka dni temu pomagałem uruchomić kampanię w systemie Google Ads (AdWords’y) dla zaprzyjaźnionego serwisu telefonów z Krakowa. Wszystkie reklamy tekstowe zostały bez wyjątku odrzucone z powodów „działalności podlegającej ograniczeniom”. W podobnej sprawie...